Dan varne rabe interneta

9. 2. 2021 smo na šoli obeležili Dan varne rabe interneta.

Ob dnevu varne rabe interneta 9. 2. 2021 v točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si so pripravili spletno interaktivno predstavo za učenke in učence 2. in 3. triletja osnovne šole Dobro počutje in internet. Improvizatorji IGLU Teatra (Vid Sodnik in Juš Milčinski) so aktualne teme zdravih odnosov na internetu, vpliva interneta na samopodobo mladih, iskanje zanesljivih informacij o zdravju na internetu ter pomembnosti uravnotežene rabe naprav z ekrani učencem 2. in 3. triletja OŠ predstavili na zabaven, inovativen in sproščen način.

Kot šola smo sodelovali tudi v aktivnostih meseca varne rabe interneta.

Na spletišču www.safe.si je objavljenih veliko gradiv, nasvetov in člankov na to temo in vam jih posredujem.

V okviru pouka in razrednih ur so učenci izvajali dejavnosti s pomočjo pestrega gradiva, ki je objavljeno na spletni strani SAFE.SI. Varnost na internetu je v trenutnih situacijah zelo pomembna, zato je prav, da smo učencem in staršem posredovali prave in aktualne informacije.

Accessibility