Ustvarimo spodbudno učno okolje

»Let’s Create a Motivating Learning Environment«

Projekt USTVARIMO SPODBUDNO UČNO OKOLJE je Erasmus+ projekt iz akcije KA229, ki smo ga snovali člani Erasmus+ ekipe OŠ Apače. Projekt je namenjen učiteljem, ki podpirajo pouk z različnimi učnimi okolji in želijo na tem področju pridobiti dodatne strokovne kompetence v širšem evropskem prostoru, z namenom krepitve svojega strokovnega profila in dviga

kakovosti poučevanja. V projekt smo vključene šole iz šestih evropskih držav (Slovenija, Litva, Grčija, Španija, Portugalska, Nemčija), ki zaznavamo v svojih učnih okoljih pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in tudi dobro prakso, ki bi jo delili z drugimi. S projektom želimo izboljšati klasično rutino in učna okolja ter jo narediti sodobnejšo, inovativnejšo.

V projektu kot ciljna skupina sodelujejo tudi učenci, ki bodo preizkušali sodobna učna okolja (tehnologijo, sodobne pristope, kakovost motivacijskih dejavnikov, kakovost didaktičnih pristopov…), hkrati pa bodo pomembni multiplikatorji prenosa dobre prakse.

Vljudno vabljeni k spremljanju spletne strani projekta:

http://www.erasmus-letscamole.eu/de/

Accessibility