Odločitev, katero srednjo šolo oz. kateri program izbrati, ko devetošolka oz. devetošolec zaključi osnovnošolsko izobraževanje, zori v posamezniku dlje časa. V pomoč smo mu tudi strokovni delavci šole: preko individualnih pogovorov o načrtovanju karierne poti posameznika do skupinskih iger in delavnic ter pridobivanja informacij od zunanjih deležnikov, s katerimi si delimo skupno poslanstvo – karierno orientacijo.

“Tudi najpočasnejši, če ne izgubi cilja z vidika, gre vedno hitreje od tistega, ki bega okrog brez smisla.”

Gotthold Ephraim Lessing

Accessibility