Odjava posameznega obroka šolske prehrane

Starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni učenci v oskrbi, lahko odjavijo posamezni obrok šolske prehrane.

Posamezni obrok šolske prehrane odjavijo:

  • osebno v kuhinji ali pri razredniku
  • po telefonu na številko: 02/564 22 91

Posamezni dnevni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan pred odsotnostjo učenca.

V primeru bolezni oziroma izrednih okoliščin se smatra, da je posamezni obrok šolske prehrane pravočasno odjavljen, če se odjavi isti delovni dan, in sicer do 8. ure.

Šola odjavi posamezni obrok šolske prehrane za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri:

  • športnih,
  • kulturnih in
  • drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole.

Odjavo opravi razrednik ali učitelj/nosilec dejavnosti, zaradi katere bo učenec odsoten.

Učencu, ki je odjavil šolsko prehrano zaradi odsotnosti, bo ponovno zagotovljen posamezni obrok šolske prehrane, če:

  • starši ali
  • učenec

še isti dan pred začetkom pouka obvestijo razrednika ali osebje v kuhinji o njegovi prisotnosti pri pouku.

V primeru, če boste obrok odjavili prepozno ali ga sploh ne boste odjavili, ga boste morali plačati. Prepoznih odjav oz. odjav za nazaj ne moremo upoštevati, saj je hrana pri dobaviteljih že naročena. Glede na število koristnikov naše prehrane bi upoštevanje prepoznih odjav lahko pomenilo resne likvidnostne težave za poslovanje zavoda. Prosimo za dosledno upoštevanje pravil in se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Dokumenti
  • Odjava šolske prehrane
Accessibility