Zavedamo se, da je šolanje otrok občasno povezano z večjimi finančnimi stroški, ki posledično pomenijo določeno družinsko stisko. V svetovalni službi se trudimo prepoznati te okoliščine, vendar nam vedno ne uspe, zato Vas prosimo in vabimo, da se poslužite virov pomoči, ki jih ponuja šola. V kolikor iz kakršnihkoli razlogov ponujene oblike pomoči ne morete koristiti, lahko za vas poiščemo druge možnosti. S skupnimi močmi nam vedno uspe zagotoviti našim otrokom brezskrbno in radostno otroštvo z vrstniki, pa naj bo to v prostorih šole ali izven nje.

Dokumenti
  • Subvencioniranje šolske prehrane
  • Subvencioniranje šole v naravi
Accessibility