Roditeljski sestanki

a) Skupni roditeljski sestanki

1.  skupni roditeljski sestanek

OŠ APAČE – torek, 19. 9.  2023

                                   ob  1530  I. triletje OŠ Apače

                                    ob  16.30   II. in III. triletje OŠ Apače

PŠ STOGOVCI- sreda, 20. 09. 2023 ob 16.00

2. skupni roditeljski sestanek – 9. 4. 2023  za vse  v KD Apače, kjer bomo pripravili zanimivo predavanje SAFE.SI – spletna varnost.

b) Oddelčni roditeljski sestanki – po letnem programu razrednika

V kolikor se pokaže potreba, razrednik skliče izredni sestanek.

 

Pogovorne ure: ob torkih

MESEC DATUM
september 19. in 20. 9. 2023 ob 16. uri
november 7. 11. 2023
december 12. 12. 2023
januar 9. 1. 2024
februar 20. 2. 2024
marec 12. 3. 2024
april 9. 4. 2024 po skupnem sestanku
maj 14. 5. 2024 ob 16. uri

Ostali stiki

  1. Po predhodni najavi,
  2. vključevanje staršev v pouk,
  3. sodelovanje pri raznih projektih in ostalih oblikah šolskega dela,
  4. sodelovanje na delovnih akcijah in urejanju šolskega EKO vrta.
Accessibility