Roditeljski sestanki

1. Skupni roditeljski sestanek
  • OŠ APAČE – torek, 21. 09. 2021

ob  15.30  I. triletje OŠ Apače

ob  16.30   II. in III. triletje OŠ Apače

  • PŠ STOGOVCI- torek, 11. 09. 2021  ob 16.00

Uvodni roditeljski sestanki bodo zaradi epidemioloških razmer potekali preko spleta.

2. Skupni roditeljski sestanek
  • 15. 03. 2022 za vse v OŠ ali KD Apače, kjer bomo, kot običajno, pripravili zanimiva predavanja.           
3. Oddelčni roditeljski sestanki – po letnem programu razrednika
  • V kolikor se pokaže potreba, razrednik skliče izredni sestanek.

Pogovorne ure

Ob torkih. Na podružnici se pogovorne ure izvajajo ob 15.00 zaradi staršev, ki imajo otroke na obeh lokacijah.

MESEC DATUM
September 21. 09. 2021 po skupnem roditeljskem sestanku
November 9. 11. 2021 ob 16.00
December 14. 12. 2021 ob 16.00
Januar 11. 01. 2022 ob 16.00
Februar 15. 02. 2022 ob 16.00
Marec 15. 03. 2022 po skupnem  roditeljskem  sestanku
April 12. 04. 2022 ob 16.00
Maj 10. 05. 2022 ob 16.00

Ostali stiki

  • Po predhodni najavi,
  • vključevanje staršev v pouk,
  • sodelovanje pri raznih projektih in ostalih oblikah šolskega dela,
  • sodelovanje na delovnih akcijah in urejanju šolskega EKO vrta.