Roditeljski sestanki

1. Skupni roditeljski sestanek
  • OŠ APAČE – torek, 15. 09. 2020
  • PŠ STOGOVCI- torek, 16. 09. 2020 ob 16.00
2. Skupni roditeljski sestanek
  • 11. 03. 2021 za vse v OŠ ali KD Apače, kjer bomo, kot običajno, pripravili zanimiva predavanja.           
Oddelčni roditeljski sestanki – po letnem programu razrednika
  • V kolikor se pokaže potreba, razrednik skliče izredni sestanek.

Pogovorne ure

Ob torkih. Na podružnici se pogovorne ure izvajajo ob 15.00 zaradi staršev, ki imajo otroke na obeh lokacijah.

MESEC DATUM
September 15. 09. 2020 po skupnem roditeljskem sestanku
November 10. 11. 2020 ob 16.00
December 8. 12. 2020 ob 16.00
Januar 12. 01. 2021 ob 16.00
Februar 09. 02. 2021 ob 16.00
Marec 11. 03. 2021 po skupnem  roditeljskem  sestanku
April 13. 04. 2021 ob 16.00
Maj 11. 05. 2021 ob 16.00

Ostali stiki

  • Po predhodni najavi,
  • vključevanje staršev v pouk,
  • sodelovanje pri raznih projektih in ostalih oblikah šolskega dela,
  • sodelovanje na delovnih akcijah in urejanju šolskega EKO vrta.