Roditeljski sestanki

a) Skupni roditeljski sestanki.

1.  skupni roditeljski sestanek

OŠ APAČE – torek, 20. 09.  2022

                                   ob  1530  I. triletje OŠ Apače

                                    ob  16.30   II. in III. triletje OŠ Apače

PŠ STOGOVCI- sreda, 21. 09. 2022 ob 16.00

2. skupni roditeljski sestanek – 11. april, 2023   za vse  v KD Apače, kjer bomo, kot običajno, pripravili zanimiva predavanja.

b) Oddelčni roditeljski sestanki  – po letnem programu razrednika

V kolikor se pokaže potreba, razrednik skliče izredni sestanek.

 

Pogovorne ure

MESEC DATUM
September 20. in 21. 09. 2022 po skupnem roditeljskem sestanku
November  08. 11. 2022 ob        16.00
December  13. 12. 2022 ob        16.00
Januar  10. 01. 2023 ob        16.00
Februar  21. 02. 2023 ob        16.00
Marec  14. 03. 2023 Ob       16.00
April  11. 04. 2023  Po skupnem sestanku
Maj  09. 05. 2023  ob       16.00

Ostali stiki

  1. Po predhodni najavi,
  2. vključevanje staršev v pouk,
  3. sodelovanje pri raznih projektih in ostalih oblikah šolskega dela,
  4. sodelovanje na delovnih akcijah in urejanju šolskega EKO vrta.
Accessibility