V mesecu februarju poteka vpis novincev za prihodnje šolsko leto.

Starši morajo v prvi razred osnovne šole vpisati otroka, če v koledarskem letu, v katerem bo začel obiskovati šolo, dopolni starost 6 let.  V kolikor menijo, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo,  ob vpisu podajo predlog za ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo. Odložitev šolanja lahko predlaga tudi zdravstvena služba.

O odložitvi začetka šolanja in odložitvi šolanja med šolskim letom v prvem razredu odloči ravnateljica na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo sestavljajo pediater, svetovalna delavka in vzgojiteljica otroka.

Starši imajo pravico vpisati otroka v šolo v šolskem okolišu, v katerem stalno oziroma začasno prebiva. Otroka  lahko vpišejo v prvi razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, če ta šola s tem soglaša.

 

Spoštovani starši oz. zakoniti skrbniki!

Pred vpisom boste prejeli  vabilo s predlaganim terminom za vpisa vašega v prvi razred za šolsko leto 2019/2020. V kolikor vam predlagani termin ne bo ustrezal, me, prosim, kontaktirajte za določitev novega termina.

Lep pozdrav, ŠSS.

Accessibility