Projekt Schule-Beruf

 

Prehod iz šole v svet zaposlitve je eden največjih izzivov s katerimi se soočajo šole in njihovi učenci.
V projektu, ki ga koordinira Oberschule Süd Delmenhorst v Nemčiji, želimo vključiti čim več podjetij in zagotoviti uporabne in trajne rezultate, ki bodo dostopni tudi po izteku projekta. Poudarek je na željah ter izkušnjah učencev, ki jih imajo na področju dela in poklicev.
Ker imajo številna podjetja pogosto težave z iskanjem pomladka, jih  zanima kako mladi funkcionirajo. Tekom  projekta bo z zbranimi izkušnjami ter ugotovitvami na to temo nastal vodnik.
Cilj projekta je dvigniti stopnjo zadovoljstva vezanega na izobraževanjem in usposabljanjem ter  tako znižati stopnjo osipa.
Z načrtovanjem in izvedbo manjših učnih enot v podjetjih, bomo omogočili učencem, da preizkusi smiselno  povezanost med šolsko vsebino in svetom dela. S takšnim pristopom želimo razvijati in krepiti dolgoročno sodelovanje med šolami in regionalnimi podjetji.

Vljudno vabljeni k spremljanju našega bloga: http://projektschuleberuf.weebly.com/

Dosežki in učinki

Učinki projekta Schule-Beruf na našo šolo so bili izjemno pozitivni in so prispevali k obogatitvi izkušenj naših učencev ter učiteljev na več ravneh. Projekt je omogočil našim učencem vpogled v različne poklice in karierne priložnosti ne bi imeli priložnosti spoznati, saj so spoznavali poklice na evropski ravni. Sodelovanje s podjetji je pomagalo pri vzpostavljanju trdnejših vezi med šolo in regionalnimi podjetji, kar je ključno za izboljšanje in osmišljanje izobraževalnih programov v skladu z zahtevami trga dela. Z načrtovanjem in izvedbo manjših učnih enot v podjetjih so učenci povezali teoretično znanje, pridobljeno v šoli, z realnostjo delovnega sveta, kar je pripomoglo k temu, da so učencem šolske vsebine postale smiselne in uporabne.

Poleg tega so učenci imeli priložnost razvijati podjetnostne kompetence (EntreComp) skozi praktično delo v podjetjih, kar je povečalo njihovo razumevanje realnosti delovnega sveta in jih pripravilo na izzive podjetništva. Sodelovanje z učenci iz Litve in Nemčije je okrepilo mednarodno razsežnost naše šole, spodbudilo izmenjavo idej ter pripomoglo k večji strpnosti in odprtosti do drugih kultur. Udeležba v različnih delavnicah in dogodkih je učencem pomagala bolje razumeti lastne karierne potenciale, pri čemer so učitelji nudili strokovno podporo pri razvoju kariernih ciljev.

Sodelovanje v projektu je okrepilo samozavest naših učencev, saj so spoznali, da njihovo znanje in veščine lahko uporabijo v praksi. To jih je motiviralo za učenje in delo ter spodbudilo razmišljanje o zaposlitvi v katerikoli drugi državi Evropske unije. Projekt je spodbudil tudi uporabo inovativnih metod poučevanja, ki temeljijo na praktičnih izkušnjah in povezovanju šole z okoljem. Poudarili smo tudi zelo aktualne note poklicev prihodnosti – trajnot in ekologija. Sodelovanje v mednarodnem projektu je okrepilo sodelovalni duh med učenci in učitelji, pri čemer je skupno delo in reševanje izzivov ustvarilo pozitivno učno izkušnjo.

Projekt Schule-Beruf je tako prispeval k celovitemu razvoju naših učencev ter prispeval k kakovosti izobraževanja na naši šoli. Pridobljene izkušnje bodo imele dolgoročne pozitivne učinke na karierno pot učencev, ki so sodelovali v projektu saj so v projektu, saj so s pomočjo sodelovanja v projektu pridobili znanje ter veščine, ki jih potrebujejo za uspeh v prihodnosti, naša karierna orientacija pa se izvaja po novih smernicah in v številnih novih dimenzijah.

Accessibility