Odprimo vrata znanju

»Odprimo vrata znanju« je Erasmus+ projekt iz akcije KA101, ki smo ga napisali člani ekipe Erasmus+ OŠ Apače. Smo ekipa sedmih strokovnih delavcev, ki smo pripravljeni nadgraditi svojo prakso, podpreti učence v procesu učenja in se osredotočiti na to, KAKO poučujemo, ne zgolj KAJ poučujemo. Nove kompetence, izkušnje in znanja bomo delili s sodelavci in jih podpirali pri poskusih spreminjanja lastne rutine. Projekt, ki je bil leta 2020 odobren s strani nacionalne agencije, podpira obisk strukturiranih tečajev v tujini.

Ugotavljamo, da je biti učitelj v času hitrih sprememb, ko znanje hitro zastareva, zahtevno poslanstvo. Morda je to eden izmed razlogov, da poučevanje v naši ustanovi temelji na rutini, ki je večina ne uspe dovolj učinkovito oplemenititi z inovativnimi pristopi. Učno okolje ne podpira inovativnih oblik in metod, uporaba IKT in izkustveno učenje je prisotno v majhnem deležu, pristopi so klasični na organizacijski in izvedbeni ravni, diferenciacija se izvaja v obliki nujnih prilagoditev za učence s PP, sicer pa v nizkem deležu. Učenci, pogosto pasivni in nemotivirani.

Izobraževanje v tujini prinaša priložnost širšega nabora znanj, izkušenj, dobre prakse, kompetenc, vpoglede v izobraževalne sisteme evropskih držav, širjenje mreže mednarodnih sodelavcev ter dodano vrednost medkulturnosti in tujejezičnosti.

 

Vljudno vabljeni k spremljanju našega blogahttps://wakelet.com/wake/kZBgQXX1x720vsUByvgeN

Accessibility