NUJNA INFORMACIJA – ŠOLSKI PREVOZI

Spoštovani starši in skrbniki, 

ob pričetku šolskega leta smo prejeli s strani izvajalca del na cesti, ki vodi tudi do našega  šolskega postajališča ob telovadnici, obvestilo, da do konca meseca septembra postajališča ne  bo možno uporabljati. Skupaj s prevoznikom, PP Gornja Radgona in občinskim redarstvom smo  skušali poiskati za otroke čimbolj varno rešitev. Izkazalo se je, da zaradi jutranje gneče privoz  avtobusa pred šolo in občino ni varen. 

Iz navedenega razloga bo avtobus učence privažal in odvažal do konca meseca septembra na krajevni (registrirani) avtobusni postaji v Apačah. Ker tudi ta rešitev zahteva upoštevanje  varnostnih pravil za otroke, vas prosimo, da se o tem doma pogovorite, mi pa se bomo s  skupnimi močmi potrudili, da bomo otroke še intenzivneje osveščali o varni udeležbi v  prometu. Zjutraj in popoldan bo na lokaciji pri postajališču prisoten policist/redar/inšpektor,  popoldan pa bo otroke na postajo pomagal spremljati tudi učitelj varstva vozačev. 

Za otroke, ki še niso dopolnili 7 let starosti, velja, da so lahko udeleženci prevoza oz. v prometu  le v spremstvu odrasle osebe oz. osebe stare najmanj 10 let, v kolikor se starši uspejo tako  dogovoriti, zato v tem primeru razmislite o ustrezni, predvsem pa varni rešitvi.

 

O morebitnih spremembah vas bomo sproti obveščali. 

Prosimo vas za razumevanje in vas lepo pozdravljamo. 

Občinska uprava občine Apače in OŠ Apače

Accessibility