SIO 2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Ob koncu šolskega leta 2016/17 smo se vključili v projekt SIO 2020 pod okriljem ARNES-a. Štiriletni “Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju” bo omogočal vzgojno-izobraževalnim zavodom sofinanciranje izgradnje brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več podrobnosti o Programu nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju najdete na spletni strani Programa (https://www.arnes.si/sio-2020).

Accessibility