Čezmejno sodelovanje OŠ in vrtca Apače

Čezmejno sodelovanje OŠ in vrtca Apače

Čezmejno sodelovanje z različnimi vzgojno-izobraževalnimi ustanovami na drugem bregu reke Mure je postalo prepoznavni znak OŠ in vrtca Apače. Cilji sodelovanja so osmišljanje učenja tujega jezika (nemščine) in zmožnost njegove uporabe izven učilnice, spoznavanje življenja v sosednji državi Avstriji, njihove zgodovine in tradicije, navajanje učencev na spoštovanje različnosti, spodbujanje, da se zavejo svoje kulturne dediščine in njenega pomena v mednarodnem prostoru.

V šolskem letu 2018/19 je naše čezmejno sodelovanje temeljilo na sodelovanju s partnersko šolo VS Mureck, z gimnazijo BORG v Bad Radkersburgu ter vrtcem v Straßu. V mesecu januarju so se devetošolci odpravili na informativni dan gimnazije BORG v Bad Radkersburgu ter se pozanimali o možnostih nadaljevanja šolanja v sosednji Avstriji.

Učenci VS Mureck so v mesecu marcu obiskali podružnično šolo Stogovci. Spoznali so tradicionalne slovenske maske, kurente. V različnih delavnicah so izdelovali pustne maske, se priključili pustni povorki in se posladkali s pustnimi krofi.

Čezmejno sodelovanje OŠ in vrtca Apače

Učenci podružnične šole Stogovci pa so nato v mesecu juniju obiskali partnersko šolo VS Mureck v sosednji Avstriji. Po uvodnem pozdravu je sledila zabavna spoznavna igra, nato pa so učenci v jezikovno mešanih skupinah izdelovali plakate na temo živali ter tako izboljševali znanje tujega jezika.

Čezmejno sodelovanje OŠ in vrtca Apače

V čezmejno sodelovanje smo seveda vključili tudi naše predšolske otroke. Konec meseca junija smo obiskali vrtec v Straßu. S tem smo želeli tudi naše najmlajše senzibilizirati in motivirati za učenje tujega jezika, hkrati pa jih usmeriti k temu, da prepoznajo znanje tujega jezika kot pozitivno in uporabno vrednoto v življenju. Otroci so tako v okviru obiska vzpostavili stike z vrstniki iz Avstrije, skupaj z njimi peli, plesali, risali, malicali in se igrali v različnih igralnih kotičkih.

Čezmejno sodelovanje OŠ in vrtca Apače

Accessibility