Zdrava šola

V okviru projekta Zdrave šole se pojmuje zdravje celostno, kar pomeni, da se enakovredno posvečamo telesnemu, duševnemu, socialnemu in okoljskemu zdravju. Ob vstopu v mrežo Zdravih šol smo se zavezali, da bomo spodbujali uresničevanje naslednjih ciljev (po IVZ RS):

 • Podpirali bomo pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 • Skrbeli bomo za vsestranski razvoj medsebojnih odnosov med učitelji in učenci.
 • Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 • Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 • Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 • Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 • Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega načrta vzgoje za zdravje.
 • Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učencev in učiteljev.
 • Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 • Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu vzgoje za zdravje.
 • Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri vzgoji za zdravje.
 • Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu vzgoje za zdravje.

Tem dvanajstim zastavljenim ciljem na naši šoli sledimo že dalj časa. Želimo pa si, da bi skrb za zdravje postala in ostala naša skupna skrb.

Vodja tima Zdrave šole na OŠ Apače: Leonida Vogrinec Kolman

Accessibility