Dopis za starše – obveščanje vrtca in šole o okužbi

Spoštovani starši in skrbniki
Uveljavitev Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje,
okrevanje in odpravo posledic COVID-a 19 (v nadaljevanju ZDUPŠOP) prinaša določene novosti
tudi na področju vzgoje in izobraževanja.
Določba 36. ČLENA V 1. ODSTAVKU OBVEZUJE STARŠE OZ. ZAKONITE ZASTOPNIKE, da morajo
v primeru potrjene okužbe z virusom SARS – CoV-2 najpozneje v 12 urah od potrditve okužbe
o tem obvestiti vzgojno –izobraževalni zavod.
Ob tej priložnosti se vam iskreno zahvaljujemo za Vaše odgovorno ravnanje, ko tudi v primerih,
kadar čakate na rezultate testiranj koga izmed družinskih članov, vaših otrok v tem času iz
preventivnih razlogov na pošljete v vrtec ali šolo. Ob hitrem širjenju okužb lahko le s skupno
odgovornostjo ohranjamo naše zavode odprte in zagotavljamo varno okolje vsem
udeležencem.
V želji, da ostanete zdravi, vas lepo pozdravljam.
Ravnateljica: Violeta Kardinar