Navodila za starše in ravnanje ob sumu na okužbo

Spoštovani starši

Za učinkovito ukrepanje vam podajam nekaj navodili ob sumu ali pojavu okužbe z novim KORONA virusom, ki bodo pripomogla k razumevanju postopkov in ravnanja.

  1. Otrok ne prihaja v šolo, kadar je evidentno bolan. Ne govorimo zgolj o COVIDU, ampak kateri koli bolezni.
  2. V kolikor se otrok v šoli slabo počuti, veliko kašlja ali dobi vročino, torej so simptomi moteči zanj in preostale otroke v razredu in gre za več kot smrkav nos ali občasni kašelj, učitelj/ica obvesti starše. Ker gre za simptome, ki bi lahko nakazovali tudi okužbo s COVIDOM, mora po protokolu otrok nadeti masko in izven razreda počakati na starša (običajno prosimo varnostnico, da na varni razdalji počaka z njim).
  3. V navedenem primeru vam bo učitelj/ica rekla, da se obrnite na osebnega zdravnika, ki odredi nadaljnje postopke. Na testiranje v nobenem primeru ne napoti šola.
  4. V kolikor je otrok napoten na testiranje, nam rezultat javite, da bomo ustrezno izpeljali nadaljnje postopke.
  5. Če je otrok pozitiven in je bil zadnjih 48 ur od pozitivnega rezultata v šoli, NIJZ (ne šola) odredi karanteno za vse, ki so bili z njim zadnjih 48 ur pred pozitivnim izvidom testa v stiku.
  6. To ne pomeni karantene za vse družinske člane otrok v razredu okuženega učenca (tudi ne za sorojence), ampak samo za otroka, ki je bil z okuženim sošolcem v stiku.
  7. V kolikor zboli otrok v karanteni, ostanejo doma tudi družinski člani, ki so z njim v stiku.
  8. Otrok ostane doma v karanteni, če je bil v stiku z okuženo osebo, ne glede na to, če je hitri test, ki ga opravite doma, negativen. Karantena je datumsko določena.
  9. V primeru karantene celotnega razreda poteka pouk na daljavo (v spletnih učilnicah, ki so vam že poznane in jih tudi v času pouka v šoli občasno uporabljamo, da ostanejo otroci vešči dela na daljavo).

Nikoli ne kličemo staršev brez razloga. Kako bi razmišljali preostali starši, če bi spregledali evidentno bolnega otroka in povzročili okužbe? Verjamem, da s klicanjem povzročimo komu tudi nevšečnosti in slabo voljo, a težko določimo, kdaj je tista prava meja, ki zahteva ukrepanje. Tega ne ve nihče. Pri nekaterih učiteljih je meja malo višja, drugi zaznajo potrebo prej. Velikokrat pa smo tudi sami v dilemi, kako naj ravnamo. Vedno sta dve plati. Na eni otrok, ki kaže znake bolezni in njegovi starši, na drugi pa vsi ostali otroci s svojimi starši in zaposleni. Odgovorni moramo biti do vseh.

Ob tej priložnosti se vam iskreno zahvaljujem za zelo odgovorno ravnanje in sprotno komunikacijo z nami, saj brez vaše  pomoči ne bi uspelo zagotavljati varnega okolja v šoli. Kljub pojavu okužb v naši okolici smo od pričetka epidemije do sedaj imeli v karanteni en sam razred, ki pa ni razvil novih okužb. Zavedamo se, da so lahko razmere v trenutku drugačne.

Lepo vas pozdravljam in vam želim predvsem zdravja.

                                    Ravnateljica

                                              Violeta Kardinar