Dopis za starše

Spoštovani starši

Z vladnim odlokom št., z dne…se od četrtka, 1. 4. 2021, do ponedeljka, 12. 4. 2021, zapirajo šolska vrata. V tem času bo pouk znova potekal na daljavo. S podrobnejšim potekom dela vas bodo seznanili razredniki.

Kljub slabšanju epidemiološke slike v Sloveniji, vas obveščamo, da smo našo šolo ves čas uspeli vzdrževati v dobri zdravstveni kondiciji in takšna ostaja tudi na dan ponovnega zaprtja. V tem času nismo zabeležili nobenega prenosa okužbe med učenci, ne med strokovnimi delavci in ne prenosa s strokovnega delavca na učenca oz. obratno. Posamezne okužbe smo pravočasno zajezili, da se niso prenesle v šolsko okolje, za kar je zaslužen odgovoren odnos staršev in zaposlenih v šoli. Izjemno smo vam hvaležni za hitro ukrepanje ob sumu na okužbo, ob potrjeni  okužbi v družini ali potrjenem rizičnem stiku nasploh. S skupnimi prizadevanji smo naredili vse, da bi pouk ostal v šoli.

Resnično upamo, da se v šoli ponovno vidimo 12. 4. 2021, kljub temu bodo učenci prinesli domov gradiva, v primeru, da bi se omenjenih 12 dni podaljšalo v kaj več.

Želim vam predvsem zdravja in lepih prihajajočih praznikov, ki naj vam, kljub posebnim razmeram, minejo zadovoljno v krogu svojih najbližjih.

 

Ravnateljica:

Violeta Kardinar

Potrdilo delodajalca