OBVESTILO PRED ZIMSKIMI POČITNICAMI

SPOŠTOVANI STARŠI, DRAGI UČENCI

Izteka se še en izmed mnogih tednov pouka v času epidemije. Najmlajši so že tretji teden v šoli, ostali se prebijate skozi šolski vsakdan še vedno na daljavo. V šoli smo zdravi in se vsi dobro počutimo, kar nam daje upanje, da se tudi s preostalimi učenci morda kmalu vidimo. Žal odločitve o tem še nismo prejeli, zato vas prosim, da spremljate še naprej našo spletno stran, kjer vas bom sproti obveščala o vseh aktualnih zadevah, takoj,  ko nam bodo informacije posredovane. Podrobnejše organizacijske vidike pa vam bodo poslali razredniki.

Teden, ki sledi, je počitniški in bo, vsaj kar se šolskega dela tiče, malce bolj sproščen.

Kot ste bili že pred časom seznanjeni, se je za tekoče šolsko leto spremenil tudi šolski koledar. Slednje se odraža predvsem v združitvi obeh ocenjevalnih obdobij v eno ter posledično tudi krepkega zmanjšanja števila ocen. V kolikor se učenci vrnejo vsaj marca, bomo brez težav zmogli še v živo utrditi znanje, preveriti, kakšno je znanje učencev, nadoknaditi bistvene primanjkljaje in jim ponuditi še dodatno podporo pri učenju. Po tem procesu bomo pričeli pridobivati ocene. Naj vas potolažimo, da bomo v ta namen izdelali poseben načrt, da učenci ne bodo ob povratku v šolo prekomerno obremenjeni.

V kolikor pa vračanje tudi v marcu ne bo možno, bomo po podobnem načrtu izvedli ocenjevanje na daljavo.

Predvsem nam je pomembno počutje otrok in dejstvo, da bo ocenjevanje potekalo nedvomno tako, kot mora, ocena pa bo odraz usvojenega znanja.

Pred nami je menda še kar nekaj pravih zimskih dni, a pomlad je že blizu.

Nedeljski »VALENTIN« naj  vam kljub svojemu komercialnemu pridihu, ki ga spremlja, pričara prijetne občutke in naj trajajo…vsak dan.

Zahvaljujem se vam za sodelovanje, podporo in potrpljenje, ki ga v teh časih vsi brezmejno potrebujemo.

V želji po skorajšnjem snidenju vas lepo pozdravljam.

Ravnateljica Violeta Kardinar