Navodila za prvi šolski dan na POŠ Stogovci

V šolo se vrnete v torek, 1. 9. 2020, ob 8.uri na POŠ Stogovci, kjer se boste neposredno po prihodu razporedili v svoje učilnice.

Od razrednikov boste dobili vse potrebne informacije ob začetku šolskega leta in navodila, ki jih je v posebnih razmerah zaradi zajezitve širjenja novega KORONA virusa potrebno upoštevati.

Malica bo potekala po ustaljenem urniku, tudi tokrat zaradi posebnih razmer v učilnicah. Kosilo 1. šolski dan še ne bo organizirano.

Ker bodo dejavnosti potekale na malce prilagojen način, podobno kot v juniju, se boste starši oz. tisti, ki boste pospremili otroke v šolo, poslovili pred vhodom. V kolikor se boste nujno morali pogovoriti z katerim izmed učiteljev, boste to sporočili. Sicer so vam učitelji na voljo preko elektronskega naslova, e-asistenta ali telefona.

Obiskovalci lahko v šolski prostor vstopite le z masko.

Učenci 1. in 2. triletja maske v šoli ne potrebujejo.

Uporaba maske za vse učence pa je obvezna pri koriščenju javnega prevoza (avtobusa, kombija).

Vozači ne pozabite upoštevati voznega reda. V šolo pridete po ustaljenem voznem redu, ki je enak kot v preteklem šolskem letu. Prvi dan boste odhajali domov po malce spremenjeni časovnici, vse nadaljnje dni pa po običajnem voznem redu. Vozni red bo pravočasno pripet na spletni strani šole. Lahko ga uporabljate vsi, ki ste v ta namen oddali prijavnico. Karte boste prejeli naknadno.

Ne pozabite na šolske copate, pisalo, nahrbtnik in mapo, kamor boste shranili gradiva, ki jih boste prejeli prvi šolski dan. Dobili boste tudi publikacijo, jo z razredniki pregledali in si vanjo po potrebi kaj zabeležili (v rubriko beležke).Ostalih šolskih potrebščin in gradiv prvi šolski dan še ni potrebno prinesti v šolo, za posamezne predmete jih boste nosili sproti, po urniku.Za vse, ki niste vezani na avtobusne prevoze, se obveznosti ta dan zaključijo ob 11. uri, ostali pa se boste odpravili domov po urniku odvozov za 1. šolski dan

Učenci 1. triletja dobite učna gradiva (delovne zvezke…) brezplačno v šoli prvi šolski dan, zato imejte s seboj primerno veliko torbo, da jih boste lahko odnesli domov.

Starše prosimo, da morebitne spremembe glede kontaktov, naslovov, bivališča, priimka…sporočite šolski svetovalni delavki ali razredniku.

Veselimo se srečanja z vami. Ravnateljica: Violeta Kardinar